Printer
  ENGLISH (source)   SWEDISH (target)
 

The HP DeskJet 690C Series printer offers superior photo quality printing with Hewlett-Packard's Photo Cartridge**. It is simple and fun to be creative with your PC and produce imaginative and colourful print outs.

  Skrivaren HP DeskJet 690C med Hewlett-Packards fotopatron** ger utskrifter med suverän fotokvalitet. Genom att använda datorn kan du på ett enkelt och roligt sätt vara kreativ och framställa fantasifulla och färgstarka utskrifter.
  Capture: Capture your precious moments using a conventional or a digital camera. Enter the images into your PC through your digital camera or by scanning in your photographs with HP ScanJet 5p or even by using a photo CD.   Fotografera: Välj ut dina favoritmotiv och föreviga dem med en vanlig eller digital kamera. Mata in bilderna i datorn via den digitala kameran eller genom att skanna in fotografierna med HP ScanJet 5p eller hämta dem från en foto-CD.
  Create: Once the images are on your PC you can start being creative. Use a photo imaging software to manipulate and merge images and to add text to pictures for personalised cards and messages. Why not create an iron-on for T-shirts using images and text? Dedicated software allows you to be as creative with your photographs as you want.   Skapa: När bilderna finns i datorn kan du släppa loss din kreativitet. Sätt personlig prägel på kort och meddelanden med hjälp av ett bildredigeringsprogram i vilket du kan manipulera och slå samman bilder samt lägga till text. Varför inte skapa ett T-shirttryck med bilder och text? Vissa program sätter inga gränser för din kreativitet med bilderna.
  Print: Once your image is complete you simply print it out on the HP DeskJet 690C Series printer. Specially designed to produce photo quality print, the HP DeskJet 690C Series printer provides real life images with bright colours and clear, sharp definition every time.   Skriv ut: När bilden är klar skriver du helt enkelt ut den på skrivaren HP DeskJet 690C. Med HP DeskJet 690C som är speciellt konstruerad för att ge utskrifter med fotokvalitet, får man verklighetstrogna bilder med klara färger och tydlig, skarp upplösning varje gång.
  ** The HP Photo Cartridge is included as standard with selected HP Printer models and is available as optional on other models.   ** HP fotopatronen ingår som standard med valda HP-skrivarmodeller och finns som tillbehör för andra modeller.
  HP offers you a whole range of high quality media and supplies to assure the best print quality.   För att bästa utskriftskvalitet ska erhållas erbjuder HP ett fullständigt sortiment högkvalitativa media och förbrukningsartiklar.
 

 


This translation was completed as a test for a translation agency. Extract from the feedback:

"Very nice style, pleasant to read. One of the best I have seen so far!"

[Close Window]    [Home]