Översättning till svenska av professionella översättare


ABC Swedish Translation Ltd erbjuder förstklassiska översättningar av engelsk text till svenska till konkurrenskraftiga priser.

Räkna med tillförlitlig och effektiv service av översättare som har svenska som modersmål.

ABC Swedish Translation Ltd är väl etablerad i översättningsbranschen och har tillgång till resurser och kontakter över hela världen.

Vi arbetar med toppmodern utrustning och programvara. Trados, Transit och SDLX är några av de CAT-verktyg vi använder.

I genomsnitt översätter ABC Swedish Translation Ltd mer än 500 000 ord per år.

Referenser och en omfattande lista över välkända företag som anlitat oss för översättningsuppdrag återfinns på den engelska webbsidan.

Vi erbjuder dessutom översättningar via vårt skandinaviska översättningsteam. Om Ert dokument ska översättas till mer än ett skandinaviskt språk kan Ni dra fördelar av att anlita detta team, eftersom vi diskuterar och löser såväl tekniska som innehållsmässiga frågor i gemensamma projekt.

På den engelska webbsidan finns även länkar till internationella nätverk med professionella översättare.

Välkommen! Kliv in på ABC Swedish Translation Ltd:s engelska webbsida, där finns fullständig information....

Översättning till svenska - Enter

Svensk flagga
 
Copyright © 1999-2008 ABC Swedish Translation Ltd